Back to homepage

Broj dijagonala mnogougla – Matematika za 7. razred

Oblast: Mnogougao
Lekcija: Broj dijagonala mnogougla
Razred: 7. razred osnovne škole

Odredimo broj dijagonala mnogougla koje se mogu povući iz jednog temena mnogougla. Iz jednog temena se mogu povući dijagonale do svih nesusednih temena, kao što je to prikazano na slici 1.

Broj dijagonala iz jednog temena mnogougla sa n temena se određuje po formuli:

dn = n – 3

Za petougao prikazan na slici (ima 5 temena), ukupan broj dijagonala iz jednog temena je:

d = 5 – 3 = 2

Dalje, odredimo ukupan broj dijagonala u mnogouglu. (Slika 2.)

Ukupan broj dijagonala mnogougla sa n temena se određuje po formuli:

Za petougao (koji ima 5 temena) na slici ukupan broj dijagonala je:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA MNOGOUGLOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI