Back to homepage

Obim kruga – Matematika za 7. razred

Oblast: Krug
Lekcija: Obim kružne linije
Razred: 7. razred osnovne škole

Obim kruga predstavlja dužinu kružne linije koja taj krug ograničava. Označava se slovom O. Dužinu kružne linije nije moguće precizno izmeriti (kao što je to slučaj sa stranicama nekog mnogougla), međutim utvrđeno je da količnik obima i prečnika kruga (bilo kog)  ima uvek konstantnu vrednost. Ta konstanta se obeležava grčkim slovom π. Za svaki krug poluprečnika r važi:

Broj π  (čita se: ”pi”) je iracionalan broj, tj. broj sa beskonačanim decimalnim zapisom koji nije periodičan. Prema tome, tačnu vrednost broja π nije moguće odrediti, pa se u zadacima najčešće koristi približna vrednost:

Obim kruga – formula

Na osnovu veze između obima i prečnika kruga, dobija se formula za obim kruga:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ KRUGA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI