Back to homepage

Dužina kružnog luka – Matematika za 7. razred

Oblast: Krug
Lekcija: Dužina kružnog luka
Razred: 7. razred osnovne škole

Na kružnici k(C, r) uočimo kružni luk AB  koji odgovara centralnom uglu α.

Dužina kružnog luka l koji odgovara centralnom uglu α se računa po formuli:

gde je:

  • l – dužina kružnog luka
  • r – poluprečnik kružnice
  • α – centralni ugao nad lukom
  • π – konstanta.

Na osnovu formule možemo primetiti:

  • dužina kružnog luka i poluprečnik kružnice su direktno proporcionalne veličine
  • dužina kružnog luka i centralni ugao su direktno proporcionalne veličine.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ KRUGA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI