Back to homepage

Proporcija – Matematika za 7. razred

Oblast: Funkcije
Lekcija: Proporcija
Razred: 7. razred osnovne škole

Razmera dva broja a i (b≠0) jednaka je njihovom količniku:

Jednakost dve razmere a : b i c : d, koju zapisujemo kao

a : b = c : d

naziva se proporcija.

Brojevi a i su spoljašnji, a brojevi b i unutrašnji članovi proporcije. Navedenu proporciju možemo da zapišemo i na sledeći način:

Osobine proporcija

Proizvod spoljašnjih članova jednak je proizvodu unutrašnjih članova proporcije:

a : b = c : d

ad = bc 

Moguća je zamena mesta unutrašnjih članova proporcije:

a : b = c : d

a : c = b : d

Moguća je zamena mesta spoljašnjih članova proporcije:

a : b = c : d

d : b = c : a

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ FUNKCIJA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI