Back to homepage

Primena proporcija – Matematika za 7. razred

Oblast: Funkcije
Lekcija: Primena proporcija
Razred: 7. razred osnovne škole

Primenu proporcija za direktno proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine razmotrimo na sledećim primerima.

Primer 1:

Ako 3 kg jabuka košta 180 dinara, koliko se kilograma jabuka može kupiti za 420 dinara?

Rešenje:

Na osnovu podataka iz zadatka postavljamo šemu:

Kod zadataka sa proporcijama važno je prvo odrediti da li se radi o direkno ili obrnuto proporcionalnim veličinama. U ovom primeru, povećanje količine jabuka znači i povećanje cene. Zaključujemo da se radi se o direktno proporcionalnim veličinama. Za direktno proporcionalne veličine, strelice u šemi se postavljaju u istom smeru. Smerovi strelica su bitni jer pokazuju redosled pisanja članova prilikom formiranja proporcije.

Za 420 dinara se može kupiti 7 kg jabuka.

Primer 2:

Ako 5 radnika uradi jedan posao za 14 dana, za koliko dana bi taj posao uradilo 7 radnika?

Rešenje: Analiziramo date podatke i postavljamo šemu:

U ovom zadatku imamo povećanje broja radnika koji će smanjiti broj potrebnih dana da se završi posao. Radi se o obrnuto proporcionalnim veličinima. Stralice u šemi su suprotno usmerene. Formiramo proporciju prema strelicama:

Sedam radnika bi taj posao završilo za 10 dana.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ FUNKCIJA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI