Back to homepage

Pojam funkcije – Matematika za 7. razred

Oblast: Funkcija
Lekcija: Pojam funkcije
Razred: 7. razred osnovne škole

Neka su data dva skupa A i B. Pravilo po kojem se svakom elementu skupa  A dodeljuje tačno jedan element skupa B naziva se funkcija. Funkciju najčešće označavamo sa f.

Na primer, ako napišemo:

f(x) = 5x

(Čita se: “f od x je jednako 5x”)

to znači da funkcija f nekom broju x dodeljuje (pridružuje) broj 5x. U ovom primeru pravilo po kojem funkcija vrši dodeljivanje je izraz 5x.

Ako želimo da izračunamo koji broj zadata funkcija dodeljuje broju 3, onda umesto x u gornjoj formuli uvrstimo 3:

f(3) = 5 • 3 = 15

Dakle, zadata funkcija broju 3 dodeljuje broj 15.

Broj 3 se naziva argument funkcije, a broj 15 vrednost funkcije.

Ako funkciju označimo sa

y = f(x)

to znači da funkcija f elementu x pridružuje element y. Funkciju iz predhodnog primera bi onda mogli zadati i formulom:

y = 5x

U sledećoj tabeli su za različite vrednosti argumenta x izračunate vrednosti funkcije y.

x -2 0 1 3 5
y=5x -10 0 5 15 25

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ FUNKCIJA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI