Back to homepage

Grafičko predstavljanje podataka – Matematika za 7. razred

Oblast: Funkcije
Lekcija: Grafičko predstavljanje podataka
Razred: 7. razred osnovne škole

Kada se pri promeni vrednosti jedne veličine menja vrednost druge veličine kažemo da se radi o međusobno zavisnim veličinama.

U predhodnoj lekciji smo videli da je položaj tačke u koordinatnom sistemu određen sa dva broja (na koordinatnim osama x i y). Preciznije rečeno, svakoj tački odgovara samo jedan par brojeva (x,y). To nam omogućava da vrednosti dve međusobno zavisne veličine x i y grafički prikažemo pomoću tačaka u koordinatnoj ravni. Skup dobijenih tačaka nazivamo grafikom zavisnosti datih veličina.

Primer 1: U tabeli je data temperatura vazduha izmerena u jutarnjim satima

 

Vreme (h) 6 7 8 9 10 11 12
Temperatura (°C) 8 10 11 12 14 17 20

 

Grafički prikazati podatke iz tabele.

Rešenje:

Dve zavisne veličine u ovom primeru su vreme (koje ćemo predstaviti na x-osi) i temperatura (koju ćemo predstaviti na y-osi). Na osnovu tabele određujemo tačke u koordinatnoj ravni: (6, 8), (7, 10), (8, 11), (9, 12), (10, 14), (11, 7), (12, 20).

Spajanjem tačaka dobijamo grafikon koji pokazuje promenu temperature u zavisnosti od vremena. Pogledajmo još kako se čitaju vrednosti sa grafikona. Recimo da nas interesuje temperatura u 9:30. Na apscisnoj osi odredimo tačku koja odgovara tom vremenu, povučemo normalu (paralelna sa ordinatnom osom) do preseka sa grafikonom.

Iz dobijene presečne tačke povučemo normalu na ordinatnu osu (paralelna sa apscisnom osom) sa koje pročitamo temperaturu.

Temperatura u 9:30 je bila oko 13°C.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ FUNKCIJA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI