Back to homepage

Vrste uglova – Matematika za 5. razred

Oblast: Ugao
Lekcija: Vrste uglova
Razred: 5. razred osnovne škole

Svaka ugaona linija određuje dva ugla, od kojih je jedan konveksan, a drugi nekonveksan ugao.

 • Konveksan ugao je ugao veći od 0 stepeni, a manji od 180 stepeni.
 • Nekonveksan ugao je ugao veći od 180 stepeni, a manji od 360 stepeni.

Konveksni uglovi su uvek manji od nekonveksnih uglova i dele se na:

 • Prave uglove (uglovi koji imaju tačno 90 stepeni)
 • Oštre uglove (uglovi koji imaju manje od 90 stepeni)
 • Tupe uglove (uglovi koji imaju između 90 i 180 stepeni)

Ako se dve poluprave nalaze na istoj pravoj, onda one određuju dva ugla koja su jednaka. Ti uglovi se nazivaju opružni uglovi.

 • Opružni ugao je ugao koji ima 180 stepeni
 • Pun ugao je ugao koji ima 360 stepeni

Ukoliko uglovi nastaju presekom dve prave koje se nalaze u istoj ravni, tada nastaju:

 • Susedni uglovi – koji imaju zajedničko teme i jedan krak
 • Unakrsni uglovi – su parovi jednakih uglova među svim uglovima koje su obrazovale prave koje se seku.

Sabiranjem uglova, možemo uočiti još jednu podelu:

 • Suplementni uglovi su uglovi su uglovi čije je zbir jednak opružnom uglu.
 • Komplementni uglovi su uglovi čiji je zbir jednak pravom uglu.
 • Uglovi koji su susedni i suplementni nazivaju se uporedni uglovi.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA UGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI