Back to homepage

Uglovi na transferzali – Matematika za 5. razred

Oblast: Ugao
Lekcija: Uglovi na transferzali
Razred: 5. razred osnovne škole

Da bismo mogli da definišemo uglove na transferzali, moramo prvo da damo odgovor na pitanje – šta je to transferzala?

Transferzala je prava koja seče dve ili više pravih. Primer:

Prava t, označena u primeru, predstavlja transferzalu, jer seče četiri prave (m, n, j, k). Sada ćemo prikazati i uglove na transferzali:

Potrebno je da znamo vrednost samo jednog ugla kao bi odredili ostale uglove između prave i transferzale. Kao što vidimo na slici, ugao α = 60°, pošto je ugao β suplementan uglu α, lako možemo izračunati koliko iznosi taj ugao, β = 180° – α, β = 120°.

Uglovi α i α1, kao i uglovi β i β1 su unakrsni, odnosno podudarni. Kada znamo to, znamo i koliko stepeni imaju ti uglovi – α1 = 60°, β1 = 120°

Ukoliko bi prave m i n bile podudarne, svi oštri uglovi koje obrazuju transferzala t i prava m, bili bi podudarni sa svim oštrim uglovima koje obrazuju transferzala t i prava n. Isto tako, svi tupi uglovi koje obrazuju transferzala t i prava m, bili bi podudarni sa svim tupim uglovima koje obrazuju transferzala t i prava n, kao na primeru:

Iz primera možemo zaključiti da su prave m i n paralelne (m || n), a iz toga proizilazi da su oštri uglovi na pravi m, jednaki oštrim uglovima na pravi n, a ista situacija je i sa tupim uglovima:

  • α = γ
  • α1 = γ1
  • β = δ
  • β1 = δ1

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA UGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI