Back to homepage

Sabiranje i oduzimanje uglova računski – Matematika za 5. razred

Oblast: Ugao
Lekcija: Sabiranje i oduzimanje uglova računski
Razred: 5. razred osnovne škole

Uglove sabiramo tako što stepene saberemo sa stepenima, minute sa minutama, a sekunde sa sekundama.

    32° 24′ 16”
+ 18° 33′ 21”
——————
    50° 57′ 37”

 

Poznato nam je da 1 stepen ima 60 minuta, a 1 minut 60 sekundi. Ako prilikom sabiranja minuta ili sekundi dobijemo broj veži od 60, te vrednosti pretvaramo u stepene ili minute kao u primeru:

    32° 41′ 23”
+ 22° 52′ 41”
——————
    44° 93′ 64”

 

Kao što vidimo, potrebno je da sekunde pretvorimo u minute, a nakon toga minute u stepene. 64” = 1′ 4 ”. Dakle rezultat sada možemo da zapišemo i ovako:

44° 94′ 4”

Sada je potrebno da minute pretvorimo u stepene. 94′ = 1° 34′. Iz toga proizilazi da je konačan rezultat:

45° 34′ 4”

Oduzimanje uglova

Oduzimanje uglova u velikoj meri je sličan postupak kao i sabiranje. Oduzimamo stepene sa stepenima, minute sa minutama, a sekund sa sekundama. Ukoliko se desi da prilikom oduzimanja minuta ili sekundi dobijamo negativan broj, potrebno je da “pozajmimo” vrednost od veće jedinice, odnosno jedan stepen pretvorimo u minute, ili jedan minut pretvorimo u sekunde. Primer:

   32° 41′ 23”
– 22° 52′ 41”
—————–

Iz primera možemo videti da je potrebno da 1 stepen pretvorimo u minute, a 1 minut u sekunde. Nakon toga dobijamo:

   31° 100′ 83”
– 22°  52′   41”
——————
    9°  48′  42”

“Pozajmićemo” 1° i dobiti 101′, a nakon toga ćemo “pozajmiti” jednu minutu i dobiti 83”, tako da sada prvi ugao iznosi 31° 100′ 83”. Nakon toga oduzimamo uglove i dobijamo rezultat 9° 48′  42”.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA UGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI