Back to homepage

Sabiranje i oduzimanje uglova grafički – Matematika za 5. razred

Oblast: Ugao
Lekcija: Sabiranje i oduzimanje uglova grafički
Razred: 5. razred osnovne škole

Sabiranje i oduzimanje uglova grafičkom metodom pokazaćemo na sledećem primeru.

Primer:

Za uglove prikazane na slici grafički odrediti:

  1. ∠aMb + ∠cNd
  2. ∠cNd – ∠aMb

Rešenje:

1. Skiciramo polupravu Op i kružnicu k(O,r) (odgovara poluprečnicima lukova datih uglova). Na konstruisanu kružnicu prenesemo lukove uglova ∠aMb i ∠cNd.

∠pOq = ∠aMb + ∠cNd

2. Skiciramo polupravu Cs i kružnicu k(C,r). Na konstruisanu kružnicu prenosemo luk ugla ∠cNd, a potom u suprotnom smeru luk ugla ∠aMb.

∠sCt = ∠cNd – ∠aMb

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA UGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI