Back to homepage

Pojam ugla, elementi i obeležavanje ugla – Matematika za 5. razred

Oblast: Ugao
Lekcija: Pojam ugla, elementi i obeležavanje ugla
Razred: 5. razred osnovne škole

Pojam ugla

Ugao možemo definisati kao – deo ravni oivičen sa dve poluprave koje imaju zajednički početak.

Elementi ugla

Poluprave koje se zatvaraju i obrazuju ugao su kraci ugla, a zajednička tačka iz koje one polaze je teme ugla. Jedinica za ugao je stepen (0) ili radijan (rad).

Ugaona linija određuje dva ugla, od kojih je jedan konveksan ugao, a drugi nekonveksan ugao.

  • Konveksan ugao je ugao veći od 0o, a manji od 180o.
  • Nekonveksan ugao je ugao veći od 1800, a manji od 3600. Svaki konveksni ugao je manji od bilo kog nekonveksnog ugla

Obeležavanje ugla

Uglove možemo obeležavati na više načina:

Slovima grčkog alfabeta – α, β, γ, δ itd. ili oznakom za ugao u kombinaciji sa kracima, tačkama na kracima ili temenom:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA UGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI