Back to homepage

Merenje uglova – Matematika za 5. razred

Oblast: Ugao
Lekcija: Merenje uglova
Razred: 5. razred osnovne škole

Jedinica za merenje uglova naziva se stepen i obeležava se sa “°“. Alatka za merenje ugla sa kojojm ćete se susretati naziva se uglomer.

Uglomer postavimo tako da centralni deo bude u ravni sa temenom ugla koji merimo. Nakon toga očitamo sa podeoka koliko taj ugao ima stepeni, kao na slici iznad.

Kao što za merenje pređenog puta koristimo km i manje jedinice kao što su m i cm, tako i za preciznije merenje ugla koristimo jedinice koje su manje od stepena, a to su: minut i sekund.

  • Minut obeležavamo sa ‘  (jedan stepen ima 60 minuta – 1° = 60’)
  • Sekund obeležavamo sa ” (jedan minut ima 60 sekundi – 1′ = 60”)
  • iz ovoga proizilazi da jedan stepen ima 3600 sekundi – 1° = 3600”

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA UGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI