Back to homepage

Pojam skupa, elementi – Matematika za 5. razred

Oblast: Skupovi
Lekcija: Pojam skupa, elementi
Razred: 5. razred osnovne škole

Definicija skupa

“Skup je jedan od osnovnih pojmova u matematici i opisujemo ga kao mnoštvo (ili celinu) objekata koji imaju neku zajedničku osobinu ili svojstvo.”

Elementi skupa

“Za svaki objekat koji je u nekom skupu kažemo da pripada tom skupu i da je element tog skupa. U suprotnom kažemo da on ne pripada tom skupu, to jest da nije njegov element.”

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA SKUPOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI