Back to homepage

Razmera – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci
Lekcija: Razmera
Razred: 5. razred osnovne škole

Često nam je potrebno da neku sliku uvećamo 2, 4, 6 ili više puta kako bi bolje sagledali njen sadržaj. Isto tako velike slike potrebno je da smanjimo po nekoliko puta kako bismo imali bolji pregled celokupnog sadržaja.

Najčešće, razremu srećemo na kartama kontinenata, sveta, država i ostalim kartama. Broj u dnu karte prikazuje razmeru i on je najčešće 1 : 10 000 000, 1 : 2 000 000 itd. To znači da jedan centimetar na karti predstavlja 10 000 000 centimetara u prirodi, ili ako prevedemo u kilometre 100 km. Ako bi karta, recimo, Evrope, bila u razmeri 1 : 1 (čita se 1 na prema 1), ta karta bi bila veličine samog kontinenta.

Ono što je bitno kod utvrđivanja razmere je da obe veličine bude iste jedinice. Na primer ne možemo napisati 180 cm na prema 1 m, već je potrebno da pretvorimo cm u metre ili obrnuto kako bi dobili istu jedinicu, na primer 0,8 m na prema 1 m.

Primer: Odrediti razmeru veličina 60 km i 150 m

Razmeru možemo odrediti na dva načina, tako što ćemo pretvoriti kilometre u metre ili tako što ćemo pretvoriti metre u kilometre.

  • 60 km : 150 m = 60 000 m : 150 m = 400 : 1
  • 60 km : 150 m = 60 km : 0,15 km = 400 : 1

Jednostavnim deljenjem sa 150 ili u drugom slučaju sa 0,15, dobijamo odnos 400 : 1.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI