Back to homepage

Približna vrednost broja – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci
Lekcija: Približna vrednost broja
Razred: 5. razred osnovne škole

Decimalne zapise razlomka, koji imaju četiri i više decimala, svodimo najčešće na dve ili tri decimale. Na taj način dobijamo približne vrednosti decimalnog broja. Određivanje približne vrednosti decimalnog broja nazivamo još i postupkom zaokruživanja decimalnog broja.

Pravila pri zaokruživanju decimalnih brojeva

 • Ako je prva cifra koja se odbacuje manja od 5, sve prethodne cifre ostaju iste.
 • Ako je prva cifra koja se odbacuje veća od 5, poslednju cifru koja se ne odbacuje povećamo za 1.
 • Ako je prva cifra koja se odbacuje jednaka 5, a posle nje ima još cifara različitih od nule, poslednju cifru koja se ne odbacuje, povećamo za 1.
 • Ako je prva cifra koja se odbacuje jednaka 5 i iza nje nema drugih cifara tada se primenjuje pravilo parne cifre, naime:
  • Ako je cifra ispred parna ona ostaje nepromenjena
  • Ako je cifra ispred neparna ona se povećava za 1 (postaje parna)

Za broj dobijen postupkom zaokruživanja kažemo da je približan broju koji smo zaokružili i to obeležavamo znakom ≈.

Prvo pravilo

 • 6,721 ≈ 6,72
 • 2,442 ≈ 2,44

Drugo pravilo

 • 6,926 ≈ 6,93
 • 2,687 ≈  2,69

Treće pravilo

 • 2,925… ≈ 2,93
 • 4,275… ≈ 4,28

Četvrto pravilo

 •  a) 2,925 ≈ 2,92
 •  b) 7,555 ≈  7,56

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI