Back to homepage

Prevođenje razlomka oblika a/b u decimalni zapis i obrnuto – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci
Lekcija: Prevođenje razlomka oblika a/b u decimalni zapis i obrnuto
Razred: 5. razred osnovne škole

Razlomke je moguće proširiti tako da imenilac bude dekadna jedinica:

Da bi smo proverili da li je razlomak moguće predstaviti kao decimalni razlomak, moramo ga predstaviti u nesvodljivom obliku, a nakon toga, potrebno je da imenilac rastavimo na proste činioce. Ako imenilac može da se zapiše kao proizvod, tako da je svaki od činioca broj 2 ili 5, tada je taj razlomak moguće predstaiti kao decimalni razlomak.

Razlomak koji nije decimalni, možemo predstaviti decimalnim zapisom. Decimalni zapis razlomka kod kojeg se jedna ili više decimala beskonačno ponavlja, identičnim redosledom, nazivamo beskonačan periodičan decimalni zapis razlomka.

Ukoliko želimo da decimalni zapis razlomka pretvorimo u oblik a/b, to ćemo uraditi na sledeći način:

Decimalni zapis razlomka predstavljamo u zapis oblika a/b tako što za brojilac uzimamo decimalni zapis bez zareza, a za imenilac dekadnu jedinicu čiji je broj nula jednak broju decimala (cifara decimalnog dela). Primer:

Posle zareza nalaze se tri decimale i iz tog razloga pišemo tri nule ispod razlomačke crte. Sada je potrebno da ovakav razlomak skratimo:

dakle, decimalni broj 8,625, možemo zapisati i kao razlomak:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI