Back to homepage

Deljenje decimalnih brojeva – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci
Lekcija: Deljenje decimalnih brojeva
Razred: 5. razred osnovne škole

Suprotno od množenja, pri deljenju decimalnog broja dekadnom jedinicom, zarez pomeramo ulevo za onoliko mesta koliko ima nula u dekadnoj jedinici. Ukoliko je potrebno da zarez pomerimo za više mesta nego što ima cifara u decimalnom broju, tada dopisujemo nulu.

234,58 : 100 = 2,3458

23,458 : 100 = 0,23458

Deljenje decimalnih brojeva vršimo na taj način da svedemo delilac na ceo broj proširivanjem sa dekadnom jedinicom. Istom dekadnom jedinicom proširujemo i deljenik i delilac. Primer:

  • 3,48 : 0,6  – deljenik i delilac proširujemo (množimo) sa 10 kako bi 0,6, odnosno delilac, proširili u ceo broj i dobijamo: 34,8 : 6 = 5,8

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI