Back to homepage

Aritmetička sredina – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci 
Lekcija: Aritmetička sredina
Razred: 5. razred osnovne škole

Aritmetička sredina naziva se još i prosečna vrednost. Ona se dobija kada zbir brojeva podelimo sa brojem sabiraka. Primer:

(12 + 18) / 2 = 15

Iz prvog primera vidimo da je aritmetička sredina (prosečna vrednost) za zbir brojeva 12 i 18 jednaka 15. U ovom primeru zbir delimo sa 2, jer imamo dva sabirka, da ih imamo 3 zbir bi delili sa brojem 3, kao na sledećem primeru:

(22 + 16 +4) / 3 = 14

Ono što karakteriše prosečnu vrednost je to da je njena vrednost manja od najvećeg, a veća od najmanjeg sabirka, što primer iznad i dokazuje – 14 je manje od 22 (najvećeg sabirka), a veće od 4 (najmanjeg sabirka).

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI