Back to homepage

Simetrala ugla – Matematika za 5. razred

Oblast: Osna simetrija
Lekcija: Simetrala ugla
Razred: 5. razred osnovne škole

Prava s u ravni ugla ∠xOy koja sadrži tačku O i gradi jednake uglove ∠xOs i ∠sOy naziva se simetrala tog ugla. Simetrala ugla će nam biti jasnija kada pogledamo njenu konstrukciju.

Konstrukcija simetrale ugla ∠xOy :

  • Konstruišemo kružnicu k(O,r). Poluprečnik r je proizvoljan.
  • Tačke A i dobijamo kao presečne tačke kružnice k i krakova Ox i Oy.
  • Konstruišemo simetralu duži AB koja je ujedno i simetrala ugla ∠xOy.

Svaka tačka sa simetrale ugla jednako je udaljena od pravih određenih krakovima ugla.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA OSNOM SIMETRIJOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI