Back to homepage

Simetrala duži – Matematika za 5. razred

Oblast: Osna simetrija
Lekcija: Simetrala duži
Razred: 5. razred osnovne škole

Prava je simetrala duži ako sadrži središte duži i ako je normalna na tu duž. Simetrala duži je njena osa simetrije.

U primeru 1, možemo videti da je prava s simetrala duži AB, jer je deli na dva jednaka dela i normalna je na tu duž. U primeru 2, prava s nije simetrala duži AB jer ne prolaži kroz središte duži i nije normalna na tu duž.

Crtanje simetrale duži

Poznato nam je da je simetrala duži ustvari prava, a od ranije znamo da pravu određuju dve tačke. Kada crtamo simetralu duži, potrebno je da definišemo dve tačke i kroz njih povučemo pravu, koja će biti simetrala duži. Primer:

Šestarom nacrtamo dve kružnice (k1 i k2) koje moraju imati jednak poluprečnik. Centri kružnice su ujedno krajnje tačke duži. Presečne tačke kružnica obeležimo sa X i Y. Kada kroz njih povučemo pravu s, dobijamo simetralu duži AB.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA OSNOM SIMETRIJOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI