Back to homepage

Poluravan, izlomljena linija, mnogougao – Matematika za 5. razred

Oblast: Geometrijski objekti
Lekcija: Poluravan, izlomljena linija, mnogougao
Razred: 5. razred osnovne škole

Ukoliko posmatramo neku ravan označenu sa beta (β) i zamislimo da je neka prava, na primer ℘, deli na dva dela. Te delove nazivamo poluravnima. Poluravan je u ovom slučaju deo ravni β sa jedne strane i prave ℘. Poluravni obeležavamo, ℘β1 i ℘β2.

Više duži nadovezanih tako da je druga duž nadovezana na prvu, trećana drugu i tako dalje, a pritom svake dve uzastopne duži ne pripadaju jednoj pravi, zovemo izlomljena linija.

Mnogougao je figura u ravni koju čini mnogougaona linija i unutrašnja oblast određena tom linijom. A1 A4 A3 A2 A6 A5

Mnogougao može biti konveksan i nekonveksan:

  • Konveksan mnogougao je onaj kod kojeg duž koja spaja dve tačke izlomljene linije ne seče nijednu njegovu stranicu.
  • Nekonveksan mnogougao je onaj kod kojeg duž koja spaja dve tačke izlomljene linije seče barem jednu njegovu stranicu.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA GEOMETRIJSKIM OBJEKTIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI