Back to homepage

Prosti i složeni brojevi, rastavljanje na činioce – Matematika za 5. razred

Oblast: Deljivost brojeva
Lekcija: Prosti i složeni brojevi, rastavljanje na činioce
Razred: 5. razred osnovne škole

Prosti brojevi

Svi prirodni brojevi koji mogu da se podele samo sa brojem 1 i sa samim sobom, a da pri deljenju nema ostatka, nazivaju se prosti brojevi.

Složeni brojevi

Svi prirodni brojevi koji su veći od broja 1, a nisu prosti, nazivaju se složeni brojevi.

Primer

Na primjer, 5 je prost broj jer je deljiv samo sa 1 i sa samim sobom, a 8 je složen broj, jer osim što je deljiv sa 1 i 8 možemo ga podeliti i sa brojevima 2 i 4.

Rastavljanje na čionioce

Kao primer, rastavićemo broj 20 na proste činioce. Broj 20 možemo napisati u obliku proizvoda 20=10 x 2. Međutim broj 10 nije prost broj, te ga moramo dodatno raščlaniti, 10=5 x 2. Nakon toga broj 20 možemo zapisati kao proizvod, 20=2 x 5 x 2.

Zadaci i testovi za vežbanje

DELJIVOST BROJEVA TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI