Back to homepage

Deljivost brojeva dekadnom jedinicom i brojevima 2, 4, 5 i 25 – Matematika za 5. razred

Oblast: Deljivost brojeva
Lekcija: Deljivost brojeva dekadnom jedinicom i brojevima 2, 4, 5 i 25
Razred: 5. razred osnovne škole

Deljenje sa dekadnom jedinicom

  • Broj je deljiv dekadnom jedinicom ako se  završava sa bar onoliko nula koliko ima ta dekadna jedinica.

Deljenje sa brojem 2

  • Broj je deljiv sa 2 ako je poslednja cifra tog broja 0, 2, 4, 6 ili 8, odnosno paran broj. Na primer: 32, 290, 314, 1118, 20526, itd.

Deljenje sa brojem 4

  • Broj je deljiv sa 4 ako su njegove poslednje dve cifre deljive sa 4. Na primer: 16, 432, 6284, itd.

Deljenje sa brojem 5

  • Broj je deljiv sa 5 ako je poslednja cifra tog broja 0 ili 5. Na primer: 10, 25, 125, 620, 1885, itd.

Deljenje sa brojem 25

  • Broj je deljiv brojem 25 samo ako su mu poslednje dve cifre deljive sa brojem 25. Na primer: 75, 125, 875, 950, 1025, itd.

Zadaci i testovi za vežbanje

DELJIVOST BROJEVA TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI