Back to homepage

Primena sistema linearnih jednačina – Matematika za 8. razred

Oblast: Sistem jednačina sa dve nepoznate
Lekcija: Primena sistema linearnih jednačina
Razred: 8. razred osnovne škole

Sistemi linearnih jednačina primenjuju se pri rešavanju različitih problema iz matematike ali i drugih načnih oblasti. Metodologija primene sistema na problemske zadatke je slična kao i u slučaju linearnih jednačina (s osnovnom razlikom što se u slučaju sistema pojavljuju dve nepoznate) i sastoji se iz sledećih koraka:

  1. Analiza problema s clijem utvrđivanja šta je u zadatku dato i šta se traži
  2. Izbor nepoznatih veličina
  3. Postavka sistema linearnih jednačina
  4. Rešavanje sistema nekom od metoda koje smo naučili
  5. Provera rešanja u postavljenom zadatku.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA SISTEMOM JEDNAČINA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI