Back to homepage

Trostrana prizma – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Trostrana prizma
Razred: 8. razred osnovne škole

Pod trostranom prizmom podrazumeva se svaka prizma čije su osnove trouglovi. Na slici je prikazana trostrana prizma kojoj je osnova trougao stranica a, b, c sa odgovarajućim visinama ha, hb, hc i čija je visina (bočna ivica) H.

Površina trostrane prizme:

Zapremina trostrane prizme:

Dijagonale bočnih strana trostrane prizme:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI