Back to homepage

Kocka – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Kocka
Razred: 8. razred osnovne škole

Kocka je prizma ograničena sa šest strana jednakim kvadratima. Kocka ima 12 ivica koje su međusobno jednake. Za prizmu koja ima jednake osnovne i bočne ivice kažemo da je jednakoivična. Kocka čija je ivica dužine a, prikazana je na sledećoj slici.

Površina kocke ivice a:

P = 2B+M

B = a a =a2

M = a2+a2+a2+a2 = 4a2

P = 2a2+4a2 = 6a2

Zapremina kocke ivice a:

V = BH

B = a2

H = a

V= a2a = a3

Dijagonala osnove je dijagonala kvadrata stranice a:

 

(Dijagonala osnove je ujedno i dijagonala svake strane kocke).

Dijagonala kocke:

Površina dijagonalnog preseka kocke je jednaka proizvodu dijagonale osnove i ivice a:

Pdpr = d a = a√2 a = a2√2

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI