Back to homepage

Četvorostrana prizma – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Četvorostrana prizma
Razred: 8. razred osnovne škole

Pod četvorostranom prizmom podrazumeva se svaka prizma čije su osnove četvorouglovi.

Pojedine četvorostrane prizme smo već razmatrali, to su kocka i kvadar. Zatim govorili smo o pravilnoj četvorostranoj prizmi koja u osnovama ima kvadrate. Četvorostrana prizma je širi pojam od pravilne četvorostrane prizme, jer njene osnove ne moraju da budu samo kvadrati već bilo koji četvorouglovi.

Kao što znamo, površina i zapremina svake prizme se računaju po formulama:

P=2B+M,  V=B H

U nastavku pogledajmo kako se izračunavaju površine karakterističnih četvorouglova koji mogu da budu osnove četvorostranih prizmi.

Površina osnove (baze) četvorostrane prizme koja u osnovi ima romb:

 

B=ah, ili ako su poznate dužine dijagonala:

 

Površina osnove (baze) četvorostrane prizme koja u osnovi ima paralelogram:

 

B=aha,

ili

B= bhb.

 

Površina osnove (baze) četvorostrane prizme koja u osnovi ima trapez:

 

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI