Ukidanje druge smene u školama?

01/03/2016, 14:19

Ukidanje druge smene u školama?

U školama širom Srbije, u zavisnosti od kapaciteta i mogućnosti škole i objekta, nastava se održava u dve smene – prepodne i popodne.

Međutim, prema rečima predsednika Nacionalno-prosvetnog saveta (NPS) Aleksandra Lipkovskog, jednosmenski rad u školama je za sada prioritet prosvete u Srbiji.

Rad škola u jednoj smeni

“Ne postoji zemlja Evropske unije u kojoj se radi u dve smene. Jednosmenski rad omogućuje da đaci u školi obave praktično sve školske i domaće zadatke. On omogućuje roditeljima da mirno, posle povratka kući sa posla, mogu da se posvete drugim, vanškolskim aktivnostima sa svojom decom”, rekao je Lipkovski.

Predsednik NPS-a je mišljenja na će se na ovaj način rešiti i drugi problemi sa kojima se suočavaju školarci, a to su preopterećenost gradivom, teške torbe, nepotrebno plaćanje dodatne nastave i slično.

Iako je ovo mišljenje Aleksandar Lipovski izneo kao predsednik Nacionalno-prosvetnog saveta, odluka o tome da li će i dalje postojati dve smene u školama ili će se preći isključivo na jednu smenu – zavisi od odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Povezane objave

01/03/2016, 14:19