Back to homepage

Primena Pitagorine teoreme na romb – Matematika za 7. razred

Oblast: Pitragorina teorema
Lekcija: Primena Pitagorine teoreme na romb
Razred: 7. razred osnovne škole

Na slici je prikazan romb ABCD stranice a i dijagonala d1 i d2. Dijagonale dele romb na četiri podudarna pravougla trougla. Katete trouglova su polovine dijagonala tj. d1/2 i d2/2, a hipotenuza je stranica romba a.

Uočimo bilo koji od pravouglih trouglova, npr. trougao  trougao ABO. Primenom Pitagorine teoreme dobijamo:

Površina romba se izračunava pomoću sledećih formula:

(h je visina romba).

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA PITAGORINOM TEOREMOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI