Rok: 1. oktobar 2015.
Mogu se prijaviti: svi doktorandi i kandidati za doktora
Stipendija: godišnja stipendija od 67.000 dolara za postdoktorske studije; godišnja stipendija od 31.000 dolara za pred-doktorske studije

Program za akademike identifikuje i podržava izvanredne stručnjake koji su na početku svoje karijere iz oblasti društvenih nauka (istorija i pravo) u kombinaciji sa jezikom, istorijom ili kulturom nezapadnih država ili regiona. Program može obuhvatati domaća, komparativna ili transnacionalna pitanja, bilo iz prošlosti ili sadašnjosti.

Ove akademske studije traju dve godine na Harvard Akademiji za međunarodne i oblasne studije, a budući akademici će imati pristup ustanovama Harvard univerziteta. Oni će dobiti znatnu finansijsku i istraživačku pomoć kako bi sproveli održivi projekat ili istraživanje iz odabrane oblasti. Njih će voditi istaknuta grupa seniora sa Harvard univerziteta, kako bi im pomogla da dostignu svoj puni intelektualni potencijal.

Ko se može prijaviti?

Poziv je otvoren za sve doktorande koji su nedavno dobili svoju titulu ili kandidate za doktore. Oni koji još uvek nisu odbranili svoj rad moraju biti pri kraju svoje doktorske teze kako bi mogli da se prijave za akademski program. Oni koji su doktorsku tezu odbranili pre više od 3 godine se ne mogu prijaviti.

Stipendija

Godišnja stipendija za postdoktorske studije iznosi 67.000 dolara, dok godišnja stipendija za pred-doktorske studije iznosi 31.000 dolara. Pored stipendije, plaćene su i konferencije i istraživačka putovanja, asistenti i zdravstveno osiguranje. Kandidati mogu predavati studentima, mada nisu u obavezi.

Kako se prijaviti?

Svi dokumenti moraju stići do 1. oktobra 2015. godine. Onlajn prijava mora uključivati sledeće dokumente:

  • Motivaciono pismo;
  • Biografija ili CV;
  • Predlog istraživanja (do 2.500 reči);
  • Zvaničan transkript ocena sa doktorskih studija;
  • Tri pisma preporuke.

Svi dokumenti se šalju preko interneta, osim zvaničnog transkripta ocena sa doktorskih studija, koji se mora poslati poštom na adresu:

The Academy Scholars Program

Harvard Academy for International and Area Studies
Weatherhead Center for International Affairs
1727 Cambridge Street
Cambridge, MA 02138
USA

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite imejl na applicationinquiries@wcfia.harvard.edu.

Za više informacija posetite zvanični sajt.

17/08/2015, 10:27