Svetski dan deteta

01/06/2018, 09:26

Svetski dan deteta

Danas se obeležava Svetski dan deteta.

U pitanju je međunarodni događaj koji se proslavlja 20. novembra. Ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 1954. godine, s ciljem da ga sve države proslavljaju istog dana.

Zadatak je promocija interakcije i razumevanja među decom, kao i postizanje dobrobiti dece širom sveta. Obeležavanjem ovog dana skreće se pažnja javnosti na obaveze koje društvo ima prema svojim najmlađim članovima.

Dečja prava utvrđena su Konvencijom o pravima deteta, koju je usvojila Generalna skupšina Ujedinjenih nacija, 1989. godine.

Osnovni principi Konvencije

-Pravo na život, opstanak i razvoj,

-Najbolji interes deteta,

-Pravo na participaciju,

-Pravo na nediskriminaciju

01/06/2018, 09:26

Komentariši:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*